Oko w oko z mediami

Media, nazywane przez niektórych czwartą władzą, odgrywają ważną rolę w kształtowaniu opinii publicznej. Niezależnie od tego, z jakim dziennikarzem rozmawiamy – mniej czy bardziej znanym, telewizyjnym, radiowym, prasowym czy internetowym – musimy być świadomi tego, że skutek jego pracy zostanie opublikowany. Kto jest górą w relacji z dziennikarzem i dlaczego warto tę relację pielęgnować?

Na samym początku warto sobie uświadomić, że dziennikarze są odpowiedzialni nie tylko za swój indywidualny sukces, ale również sukces medium, dla którego pracują. Raz poszukują oni nowości, innym razem sensacji czy rozrywki, przede wszystkim jednak – konkretnych informacji. Czasem celem dziennikarza jest interes osobisty, np. hołdowanie własnym przekonaniom. Niezależnie od tego, z jakim dziennikarzem ma się do czynienia, do rozmowy z nim trzeba się dobrze przygotować.

Przede wszystkim dobre relacje

Przewaga rozmówcy nad dziennikarzem jest taka, że to on jest w posiadaniu informacji i to od niego zależy, czy i w jaki sposób je przekaże. Jak przygotować się do rozmowy z mediami? W zasadzie podobnie jak do wystąpienia publicznego. Przewidzieć należy jednak pewną jej spontaniczność i dynamiczność. Do najczęstszych rozmów z mediami zaliczyć należy: wywiady, reportaże, dyskusje panelowe i konferencje prasowe. Kontakt z mediami utrzymują również eksperci i rzecznicy prasowi, odpowiadając na przesyłane przez redaktorów pytania prasowe. Bardzo ważnym w tym kontekście aspektem jest budowanie relacji z dziennikarzami, zarówno przez ekspertów, jak i rzeczników prasowych oraz biura prasowe. Ci ostatni pamiętać powinni, że zaskarbić sympatię mediów można m.in. poprzez regularny z nimi kontakt, odpowiadanie na ich pytania oraz identyfikowanie ich potrzeb (dobrze jest znać zainteresowania konkretnych dziennikarzy, by ze swym komunikatem docierać do odpowiednich osób).

Pytania i odpowiedzi

Przed rozmową z mediami należy przygotować listę potencjalnych pytań, które mogą zostać zadane i przemyśleć odpowiedzi. Najlepiej podzielić je na dwie kategorie – wygodne i niewygodne (należy skupić się przede wszystkim na tych drugich, niepożądanych).

Wiele ciekawych i cennych wskazówek, jak przygotować się do spotkania z mediami i jak z nimi rozmawiać, znaleźć można w publikacji Andrzeja Wiszniewskiego Sztuka mówienia. Na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza rozdział Rozmowy, w których Cię słyszą, a czasem nawet widzą, traktujący o rozmowach przed kamerą i z mikrofonem. O regułach rozmowy z dziennikarzami pisze również Bernard Blein w książce Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych. W kilku punktach autor wskazuje najważniejsze z nich:

  1. Bądź precyzyjny: fakty, daty, działania, cyfry (nie w nadmiarze!).
  2. Bądź tak konkretny i tak obiektywny, jak to tylko możliwe.
  3. Oddychaj przez 4 sekundy, zanim odpowiesz. Jest to czas, którego potrzebuje twój mózg, aby przygotować syntetyczną i trafną odpowiedź. Tak więc nie spiesz się.
  4. Nie powtarzaj sformułowań zawartych w stawianych pytaniach. Sam zastawiasz na siebie pułapkę.
  5. To ty kierujesz rozmową.
  6. Odpowiadając na pytania, myśl o swoim przekazie.
  7. Patrz rozmówcy w oczy, bez prowokacji, lecz z przekonaniem!
  8. Nie okłamuj dziennikarza, to obróci się przeciw tobie.

Budowanie wizerunku

Niezwykle istotne jest to, by przed spotkaniem z mediami udzielający wywiadu oszacował, jaki cel chce osiągnąć – o czym opowiedzieć, by jak najlepiej zaprezentować siebie i firmę, którą reprezentuje. Dobra renoma firmy ma znaczenie przecież nie tylko w kontekście relacji z dziennikarzem, ale również docelowym klientem oraz innymi grupami interesariuszy, w tym m.in. partnerami biznesowymi, konkurencją, lokalnymi władzami itd.